żelazochrom średniowęglowy affine Cr min 60/65 C max 0,50- 2,00
Dostępne są różne granulacje materiału.

Materiał dostępny w postaci płyty lub katody ciętej.

Materiał dostępny w postaci płatków oraz grud 10-50 mm.

FeTi 70
FeTi 30
Dostępne są różne granulacje materiału.

V min 80
V min 50
Dostępne są różne granulacje materiału.

Dostępne są różne granulacje materiału.

FeMo 60
FeMo 65
Dostępne są różne granulacje materiału.

FeMn LC C max 0,50
FeMn LC C max 0,10
Dostępne są różne granulacje materiału.

FeMn HC P max 0,10
FeMn HC P max 0,20
FeMn HC P max 0,25
FeMn HC P max 0,35
Dostępne są różne granulacje materiału.

FeSiMn P max 0,10
FeSiMn P max 0,25
FeSiMn P max 0,35
Dostępne są różne granulacje materiału.