RODO Obowiązek Informacyjny

– Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień oraz w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO.

– Administratorem danych jest PPH ALKOR Sp. J. z siedzibą w Przemyślu (37-700) przy ul. Ofiar Katynia 7. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: alkor@alkor.com.pl lub zadzwoń pod numer tel. 16 675 99 31. Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy kurierskie, magazynowe, transportowe i zewnętrzna obsługa księgowa.

– Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3 lat od daty zakończenia świadczenia usług (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 6 lat (informacje rozliczeniowe).

– Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

– Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Nie podanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.